CO2 레이저 비금속 커팅기

CO2 레이저 금속비금속 커팅기 

CO2 레이저 섬유 커팅기 

파이버 레이저 커팅기 

CO2 레이저 마킹기

파이버 레이저 마킹기 

평판 진동 칼 커팅기 

목공 cnc

레이저 부품

SW-4020G 대형 금속 레이저 절단기

최고관리자 0 12,940

 

▶ SW4020G 제원

 

 모델

SW4020G

 작업영역

 4,000 X2,000mm

 파이브 레이저 파워

 300W/500W/750W/1,000W

 ​레이저 전력

 ≤12KW/≤14KW/≤14KW

 X/Y 위치 정확도

 ±0.03mm

 X/Y 반복위치 정확도

 ±0.05mm

 최대 이동속도

 80m/min

 총 중량

 6,000KG

 운영 시스템

 헹리컬 랙- 피니언 구동 시스템

 

▶ 가공능력

 

 ​SW4020G 파이브 레이저 커팅 가공 능력표

 스텐레스

 0~2mm

 0~3mm

 0~4mm

 0~5mm

 카본 스틸

 0~3mm

 0~6mm

 0~8mm

 0~10mm

 알루미늄

 

 0~2mm

 0~3mm

 0~4mm

 레이저 파워

 300W

 500W

 750W

 1,000W

 모델

 a9f1fda379b70eaa7f309019de0a924d_1452829 

 a9f1fda379b70eaa7f309019de0a924d_1452829 

 a9f1fda379b70eaa7f309019de0a924d_1452829 

 a9f1fda379b70eaa7f309019de0a924d_1452829 

 

 

▶ 파이이브 레이저 상세설명

a9f1fda379b70eaa7f309019de0a924d_1452824
                    

 작업테이블

 레일과 래크기어

 

a9f1fda379b70eaa7f309019de0a924d_1452824

 레이저 전원장치

 파이브 레이저 헤드

 

 a9f1fda379b70eaa7f309019de0a924d_1452830

 

 x축 로드

 테이브 베어링

 

 

a9f1fda379b70eaa7f309019de0a924d_1452825 

 제어 시스템 모니터

 

                                             

a9f1fda379b70eaa7f309019de0a924d_1452825 

 파이브 레이저 바디(본체)

 

a9f1fda379b70eaa7f309019de0a924d_1452830 

 제어장치

 

▶ 가공 샘플 사진

a9f1fda379b70eaa7f309019de0a924d_1452825

 

a9f1fda379b70eaa7f309019de0a924d_1452825 

 

▶ 작업 현장

a9f1fda379b70eaa7f309019de0a924d_1452825

 

 

 

,

Comments